Herzlich
willkommen

Als Experten im Europarecht, Zivil- und Verfahrensrecht sowie im Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht unterstützen wir Sie bei Ihrem Erfolg. Profitieren Sie von unserer über 30-jährigen Erfahrung und unserer Präsenz in Slowenien, Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina.

Prisrčno dobrodošli

Kot strokovnjaki za evropsko pravo, civilno procesno pravo ter gospodarsko pravo in pravo družb vas podpiramo pri vašem uspehu. Imejte tudi vi korist od naših več kot 30-letnih izkušenj in naše prisotnosti v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Srdačno dobrodošli!

Stručnjaci smo za evropsko pravo, civilno i procesno pravo kao i privredno i društveno pravo te Vam možemo pružiti podršku na Vašem putu do uspjeha. Profitirajte od našeg 30-godišnjeg iskustva i naše prisutnosti u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini.